• Tìm nhanh hồ sơ tìm việc
  • Tìm kiếm hồ sơ tìm việc Cần Thơ
  • Đăng nhập
  • Hồ sơ ứng viên được quan tâm
Nhân viên hành chính nhân sự
Trần Thị Cẩm Tiên
Địa điểm: Cần Thơ
Cập nhật: 25/07/2020
Nhân viên
Thái Kiều Diễm
Địa điểm: Cần Thơ,Hậu Giang
Cập nhật: 03/08/2020
Nhân viên
Lê Thị Ngọc Thơ
Địa điểm: Cần Thơ
Cập nhật: 03/08/2020
Kế toán
Nguyễn Phước Thắng
Địa điểm: Cần Thơ
Cập nhật: 01/08/2020
Nhân viên phòng thí nghiệm/ hoá nghiệm
Nguyễn Văn Bữu
Địa điểm: ĐBSCL
Cập nhật: 05/08/2020